Visit the COVID-19 South African Resource Portal

English Home Language & Lewensoriëntering

Verified
leeuwenhof-akademie.png
 

LEEUWENHOF AKADEMIE PRIVAATSKOOL BEDFORDVIEW
Gr.000 – Gr.12

Permanente

Permanente
POSVLAK 1 ONDERWYSER VIR:

English Home Language Gr. 8 – 12 en
Lewensoriëntering / LO Gr. 8 – 12

Hiermee word bogenoemde permanete pos by Leeuwenhof Akademie geadverteer vir begin 1 Januarie 2022 of so gou as moontlik na 1 Januarie 2022. Aansoeke moet voor of op 1 Oktober 2021 by mnr. JP Lessing ingehandig word of per e-pos aan hom gestuur word by jacol@leeuwenhof.co.za.

PLIGTE WAT DIE POS BEHELS:

 • Vakonderwyser
 • Buitemuurse pligte:
  • Soos deur skoolhoof bepaal

VERWAGTINGE:

 • Taal van onderrig en leer: Afrikaans en Engels
 • Puik klasonderrig.
 • Effektiewe bestuur en organisasie.
 • Professionele gedrag en etiek.
 • Lojaliteit teenoor die skool.
 • Leiding en kontrole.
 • Dinamiese bestuursstyl.
 • Goeie menseverhoudinge.
 • Geskikte professionele kwalifikasie.
 • Registrasie by SACE ‘n voorvereiste.

Volledige CV kan ingestuur word met die volgende gesertifiseerde dokumente aangeheg:

 • ID.
 • Akademiese Kwalifikasies.
 • SACE sertifikaat.
 • Nuutste betaalstrokie.

Geskikte kandidate sal vir onderhoude genooi word.

Volgens die riglyne van die POPI (Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting), poog Leeuwenhof Akademie om die inligting van alle aansoekers in streng vertoulikheid te verseker en te hanteer. Hoewel alle redelike sorg geneem sal word om persoonlike inligting te beskerm, sal dit wel gebruik word tydens die werwings, keurings en verslagdoeningsproses. Om sodoende u aansoek en CV vir hierdie pos te oorweeg, moet u dit spoedig vir ons aanstuur, met die verstandhouding dat u hierdie vrywaring aanvaar.

Closing Date
01/10/2021
Leeuwenhof Privaatskool, Bedfordview
Number of Views: 336
X