Administratiewe

Verified
deutsche-schule-kroondal.png
 

Die Deutsche Schule Kroondal

rig ‘n uitnodiging aan belangstellende kandidate om aansoek te doen vir die volgende

vakature:  Administratiewe beampte

Advertensie datum: 14 Junie 2024

Sluitingsdatum: 1 Aug 2024

Die Deutsche Schule Kroondal (DSK) is ‘n privaatskool en is in Kroondal, aan die voet van die Magaliesberge net buite Rustenburg, geleë. Sedert 1892 fokus die skool daarop om kinders op te voed met karakter, integriteit, rentmeesterskap en medemenslikheid. Die DSK maak voorsiening vir kinders vanaf ˊn 3-jarige ouderdom tot en met graad 7. Dit is ons missie om onderrig van uitstekende gehalte te lewer met die doel om veeltalige, Christelike en gebalanseerde kinders te ontwikkel, hulle volle potensiaal te ontsluit en om leerders vir alle fasette van die samelewing voor te berei.

Die ideale kandidaat sal aan die volgende basiese vereistes moet voldoen:

  • Beskik oor ten minste 3 jaar ervaring in ˊn administrasieverwante posisie.
  • Kennis dra van take en verloop van skooladministrasie.
  • Kennis dra van rekord-houding, hantering en rapportering soos vereis deur die Departement van Onderwys. Ervaring in die gebied sal beduidend voordelig wees.
  • Beskik oor ervaring in verband met ouernavrae, verwysings en leerdersake.
  • Beskik oor ervaring in die gebruik van skoolverwante programme soos SAMS, D6 en die afsluiting van rapporte.
  • Beskik oor die vermoë om taak-georiënteerd en selfstandig te kan werk.
  • Aan goeie kommunikasievaardighede en oor rekenaarvaardighede beskik.
  • Duits magtigheid sal ‘n kompeterende voordeel wees.

Verantwoordelikhede

  • Administratiewe bestuur.
  • Toesien dat die skool voldoen aan administratiewe vereistes volgens die department.

Datum van aanstelling: 1 Januarie 2025

Rig aansoeke, tesame met ‘n volledige CV en ten minste drie verwysings, aan:

Die Skoolhoof
Mev. Crystelle Marais
014 5363814/0823735658
principal.dsk@kroondal.org.za

of

Die Voorsitter van die BH
Mnr. Bennie Havenga
0836510249
bennie.havenga@gmail.com

Closing Date
01/08/2024
Number of Views: 842

You cannot copy content from this page